هارمونيك

Jun 07

هارمونيك

منزلگاه: http://shaa5.um.ac.ir

مقالات آموزش انواع زبانهای برنامه نویسی


هارمونيك

چون مي‌دانيم كه نت ايست هم مي‌تواند درجة I و هم درجة IV يك دانگ باشد، بنابراين دو دانگ با تركيب متصل از اين نظر به دو صورت مي‌توانند تشكيل شوند: الف) نت ايست مشترك نباشد، كه در اين صورت نت ايست بر روي درجة I دانگ اول و درجة IV دانگ دوم قرار دارد و چون اين نوع نحوة قرار گرفتنِ ايست در موسيقي ايراني عملاً وجود ندارد از بررسي آن خودداري مي‌كنيم؛ ب) در اين حالت نت ايست نت مشترك ميان دو دانگ است، يعني درجة IV دانگ اول و درجة I دانگ دوم. به اين ترتيب با اين‌گونه تركيب يك هفت‌نتي به‌دست مي‌آيد كه نت مركزي آن در ميانة دو دانگ واقع شده و بنابراين گرايش ساير نت‌ها به‌سوي مركز سيستم هفت‌نتي است. مثال: در شكل بعدي دانگِ عراقِ افشاري (دانگ اصلي شمارة 11) و دانگ داد* ماهور (دانگ اصلي شمارة 2) را به‌صورت متصل با يكديگر تركيب كردهفيديو هارمونيك

( مترجم ) .. تعلم نموذج الجارتلى ( هارمونيك ) 1 Gartley Pattern

مقالة عن هارمونيك

پنجمين سمينار آناليز هارمونيک و کاربردها

فايل کتابچه چکيده مبسوط مقالات و پوسترها

زمان برگزاري: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹ و ۳۰ دي‌ماه ۱۳۹۵

 محل برگزاري: دانشگاه فردوسي مشهد

فايل به روز رساني شده برنامه سخنراني‌ها فايل قالب آماده‌سازي سخنراني ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

پذيرش در سمينار سه شنبه عصر (۲۸ دي‌ماه) در دانشکده رياضي انجام مي‌شود و افتتاحيه چهارشنبه صبح (۲۹ دي‌ماه) در دانشکده مهندسي برگزار مي‌گردد. نقشه راهنماي پرديس دانشگاه فردوسي و مهمانسرا

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

به استحضار مي‌رساند، کميته اجرايي سمينار مکان‌هاي زير را جهت اسکان ميهمانان ارجمند اختصاص داده است۱- مهمانسراي دانشگاه۲- هتل پرديسان ( پنج ستاره )براي اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره يک مراجعه فرماييد.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

کارگاه آموزشي نرم افزار متلب و کاربردهاي آن در تبديل فوريه، نظريه قاب‌ها و موجک‌هادر روزهاي ۲۷ و ۲۸ دي‌ماه ۹۵

برگزار خواهد شد. براي کسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره دو مراجعه فرماييد.

منزلگاه: http://shaa5.um.ac.ir

Source: http://shaa5.um.ac.ir/


مزيد من المعلومات حول هارمونيك هارمونيك