زخم

May 22

زخم

چوب درحت ته دونه را به شکل های مربع ، مستطیل ، دایره و ... می تراشند و انتهای آن را سوراخ می کنند . به گردن بچه آویزان می کنند . بعضی ها هم اطراف این چوب را خر مهره به رنگ های مختلف می گذارند : به پیشانی حیوانات مثل گاو ، اسب ، گوسفند و ... آویزان می کنند اعتقاد دارند از چشم زخم جلوگیری می کند .

زخمهای ناشی از فشار می توانند بسیار خطرناك باشند و ممكن است تا اعماق بافته�


زخم

پرسید به خاطر كی زنده هستی؟ با اینكه دلم می خواست با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هیچ كس. پرسید پس به خاطر چه زنده هستی؟ با اینكه دلم فریاد میزد "به خاطر تو" با یك بغض غمگین گفتم به خاطر هیچ چیز. ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟ در حالیكه اشك تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر كسی كه به خاطر هیچ زنده است!فيديو زخم

دکتر فرهنگ هلاکویی - چشم زخم ، چشم شور ، چشم و نظر

مقالة عن زخم

چشم شور ، چشم زخم .

از قدیم الایام درباره چشم شـوره و چشم زخم ، اعتـقادات خاصی وجـود داشت و سخنان و گفته هایی در بین عامه مردم رواج یافت . هنور هم بر این باورند که چشم شور،چشمی که از روی حسادت وبخل می تواند زندگی انسان را به خاکستر تبدیل کند . حالا این باورها در بعضی جاها با شدت و حدت بیشتر در بعضی جاها کمتر وجود دارد . عده ای هم بر این باورند ، در چشم بعضی از انسان ها نیروی مرموزی نهفته است که می تواند با یک نظر حیوان ،انسان ،یا حتی ماکیان خانگی یا هر چیز زیبا و قشنگ را از پای در بیاورد  یا از پایه و ریشه بخشکاند . وقتی مرغ خانکی یا جوجه ها دسته جمعی می میرند می گویند : چون فلانی با چشمان شورش دیده است ، چنین اتفاق افتاده اشت  یا اینکه شخصی ناگهان بیمار شود  یا  یچه ای  به  خاطر شیرین  زبانی  در  جایی  مریض  شود ، می گویند : چشم خورده است. در این باره داستانی در بین عمه مردم وجود دارد که جالب توجه است: در زمان حضرت محمد(ص) دشمنان آن حضرت هر کاری کردند تا او را از پای در بیاورند توفیق نیافتند تا اینکه پیر زنی چشمانش خیلی شور بود . گفتند: به خانه حضرت برو، چشمش بزن ! آن پیر زن با وعده و وعید قبول می کند به خانه پیامبر می رود . از آن طرف به پیامبر خبر رساندند که پیر زنی می خواهد به خانه ات بیاید و همچین قصدی دارد . برای چاره کار پیامبرتدابیری اندیشید . آیینه ای به دیوار نصب کرد . پیامبر روبه روی ایینه قرار گرفت . چهره زیبایش در آیینه منعکس شد . پیر زن به محض وارد شدن به خانه ، چشمش به چهره پیامبر در آیینه افتاد. آیینه تکه تکه شد و پیامبر از یک سوء قصد حتمی جان سالم بدر برد. مطلب فوق ، حاکی از آن است که مردم اعتقاد خاصی به چشم گیرا و چشم شور دارند و برای خنثی کردن آن هم تدابیری اندیشدند که در مناطق مختلف با هم متفاوت است .

 باز عامه مردم بر این اعتقادند آنهایی که چشم شور دارند به دو دسته اند: عده ای از روی حسادت و بخل چشمان شور و گیرایی دارند ، عدهای از روی دوستی و علاقه .

شخصی می گفت : من اگر به چیزی دل ببندم یا خیلی دوستش داشته باشم چشمانم او را مورد اذیت و آزار قرار می دهد . حتی به مال و اموال بچه ها و نوه ای خودم .

در روستاها و شهر های کوچک که روابط انسانه تنگا تنگ و حسنه تر است . همه همدیگر را می شناسند ،  افراد شناخته شده ای  هستند که چشمان شورشان معروف است . آن ها به محص وارد شدن در جایی ، حیاطی و ... صاحب خانه از ترس ، چندین صلوات می فرستد تا شاید از این طریق از خطرات احتمالی در امان بماند  چون  اعتقـاد  دارد : با  صلوات  می تواند بلا را از خودش دور کنند  یا اینکه روی زمیـن تـُـف ( آب دهن ) می ریـزد  یا  می گوید : ته چش بوره سیو سگ موس [1]  یا چشم به سنگ یا تخته یا اینکه دست به تدابیری می زند که شاید از بلایی به وسیله چشم شوره و گیرا گرفتار آن می شوند در امان بمانند ؛ مثل جیکو (جیک او) تخم مرغ نوشتن ، اسفند و کل پر دود کردن و...

1-      جیکو (جیک او)[2] 

وسایل مورد نیاز : یک کاسه مسی ، انبر آتش ، زغال

نیت می کنند که برای چه کسی جیکو بکنند مثلاً برای حسن ، علی و ...

با انبر زغال را خیلی ریز می کنند ، با نوک انبر آن را داخل آب می ریزند . هنگام انداختن زغال داخل آب نام تک تک افـــرادی که مورد نظر شان است می برند ؛ آنهایی که احتمـــال دارد چشمانش شور بود و فرد نیت شده را مریض کرده است ، می گویند : چش به فلانی مثلاً حسن ، حسین و... تش تش دکفـــه او[3] اسم هر فردی را که بر زبان می آورند یک زغـال داخل آب می ریزند و همین عبارت را می گویند . زغال وقتی داخل آب افتاد . صدا می دهد و خاموش می شود . هر چه این صدا بلنـدتـر باشد مــی گوینـد چشـم همـان فرد گرفتـه است .  درپایان هم با انـــبر یک زغــال بر می دارند و می گویند : جمه بزا ، پنشمبه بزا، چارشمبه بزا ،سه  شمبــــه بزا  ، د شمبــه بزا  ، یگ شمبــه بزا  ، شمبــه بزا  ، تش ، تش دکفــه او ، او بوره دریا[4] در ادامه می گــــوید : ســگ ، شـــــــال[5] ،بامــــشی [6]،جهنــــده ، پرنده ، هر کس چش دکتـــه تش ، تش دکفـــــه او ، او بــورده دریا [7] ، آب داخل کاسه را چهار گوشه کله[8] می ریزند. بعد کمی آب روی بچه یا هر کس و هر چیزی که چشم زخم خورده است با نوک انگشتان می پاشند . باقی مانده آب را توی خیابون یا چهارراه می ریزند.

2-      کول پر ( کولک)[9] یا اسفنج[10]

کول پر را یا به تنهایی دود می کنند یا قاطی با اسفند . به دو صورت دود می کنند تا دفع بلا گردد.

1- خیلی ساده .کول پر یا اسفند را داخل ظرف مخصوص می ریزند . آتش می زنند و دود می کنند؛ یعنی روی زغال می ریزند دودش می کنند . هنگامی که دود بلند شد به فرد مورد نظر یا هر چیز و هر کس، دود می دهند بعد به بقیه آدمهای آن خانه. سوخته اش را توی خیابان می ریزندیا چهار راه .

2- برای رفع بلا و چشم خوردگی کول پر را می شماند . شمارش آن بدین صورت است :

کی بنویشته[11] ؟ فاطمه . کی دکاشته [12] ؟ مرتضی . کی بچیه [13] ؟ مصطفی . چشم حسود ، چشم بخیل ، چشم دوست ، چشم آشنا ، چشم پری ، چشم زری [14] چشم شمبه بزا ، چشم یگشمبه بزا ، چشم دشمبه بزا، چشم سه شمبه بزا ، چشم چار شمبه بزا ، چشم پنشمبه بزا ، چشم جمه بزا، غیر ازمحمد ، انسی [15]، جنسی [16] بعد نام آن عده آدمی که می شناسند و احتمال می دهند که چشم زده باشند ، به زبان می آ ورند و می گویند : چش بوره کول پر،کول پر بوره تش ، تش بوره هوا بوره دکفه دریا [17] بعد کول پررا روی زغال می ریزند ، دود می کنند ، برای شخصی که کول پر را برایش شمردند و دود  کردند ، خاکستر را به پیشانی اش می مالند . سوخته کول پر را روی جاده یا چهارراه می ریزند . بعضی توی آب می ریزند ، چون اعتقاد دارند که روی کول پرالله نوشتــه شده است . بعضی روزهای جمعــه کـول پرروی آتــش نمی ریزند ، چون معتقدند روز جمعه حضرت محمد ( ص) به دنیا آمد و روز حضرت محمد ( ص) است.

آنها که می خواهند بریزند می گویند : به غیراز محمد( ص) . این روز برای عروس و داماد یا نوزاد دود می کنند، بچه اگر زیاد گریه کند یا آدمهای زیادی او را ببیند همچنین بیشتر عروسیـها روز جمعــه است ؛ مجبور می شوند ، دود می کنند . بعضی ها کول پر را گاز می زنند . بعد به نام همان شخص داخل آ تش می ریزند . اگر اسفند یا کول پر بعد از سوختن کامل سوسو بزند ، می گویند : چشم فلانی آن قدرشور بود ، سوسو می زند . بعضی ها معتقدند کول پری که توی حیاط یا باغ روییده باشد ، برای بی وقتی [18]خوب نیست .

3-      میرکا [19]

خر مهره را به گردن بچه یا حیوان آویزان می کنند معتقدند: وقتی شخصی چشم شور دارد ، به محض دیدن بچه یا حیوان چشمش به خر مهره می افتد و آن شخص یا حیوان از بلا دور می ماند .

4-      ته دونه [20]

چوب درحت ته دونه را به شکل های مربع ، مستطیل ، دایره و ... می تراشند و انتهای آن را سوراخ می کنند . به گردن بچه آویزان می کنند . بعضی ها هم اطراف این چوب را خر مهره به رنگ های مختلف می گذارند : به پیشانی حیوانات مثل گاو ، اسب ، گوسفند و ... آویزان می کنند اعتقاد دارند از چشم زخم جلوگیری می کند .

Source: http://n-fallah.blogfa.com/post-9.aspx


مزيد من المعلومات حول زخم زخم